PHP 7.2.0 Beta 1 Released

Instalarea

Pentru a utiliza shmop este necesar de a compila PHP cu opțiunea --enable-shmop în linia de configurare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top