PHP 7.2.7 Released

gupnp_context_unhost_path

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_context_unhost_pathStop hosting

Descrierea

bool gupnp_context_unhost_path ( resource $context , string $server_path )

Stop hosting the file or folder at server_path.

Parametri

context

A context identifier, returned by gupnp_context_new().

server_path

Web server path where the file or folder is hosted.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top